Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, tvorené samotnými osobami s postihnutím sluchu, ktoré sa zaoberá

  • životom nepočujúcich,
  • jeho problémami,
  • pomocou pri hľadaní riešení problémov,
  • poradenskou činnosťou,
  • sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby,
  • legislatívnymi otázkami, ktoré sa týkajú osôb s postihnutím sluchu,
  • komunikáciou a spoluprácou so štátnymi inštitúciami (ministerstvo a zastupiteľské zbory, orgány štátnej správy, vyššie územné celky, orgány miestnej samosprávy,
  • odbornou činnosťou v oblasti titulkov pre osoby s poruchou sluchu ako hlavného nástroja pre porozumenie audiovizuálnych diel,
  • vytváraním spôsobov pre komunikáciu a informovanosť nepočujúcich,

ANEPS tvoria jednotlivé Centrá nepočujúcich, nachádzajúce sa v konkrétnych mestách po Slovensku, ktoré vykonávajú svoju činnosť, majú svojho predsedu, ktorý priamo komunikuje s vedením ANEPS (prezídiom) na čele s prezidentkou ANEPS. Prezídium zabezpečuje súlad činností jednotlivých Centier nepočujúcich a ich podporu.
Prioritou ANEPS je podieľanie sa samotných osôb s postihnutím sluchu na skvalitňovaní ich života, realizácia ich myšlienok a nápadov, poskytovať priestor pre ich uplatnenie sa v činnosti v prospech komunity nepočujúcich a pre trvalé zlepšovanie ich podmienok pre život.

Jedným z ďalších dôležitých cieľov ANEPS je spájanie tých, ktorí v pomoci osobám s poruchou sluchu vidia zmysel a poslanie, a takisto spolupráca s organizáciami rovnakého alebo podobného zamerania, ktorej výsledkom je zmierňovanie následkov, ktoré postihnutie sluchu prináša.

Prezidentka ANEPS

Mgr. Anna Bartalová

Členka prezídia za Žilinský kraj

Mgr. Jana Filipová

Členka prezídia za Trenčiansky kraj

Eva Ondrášková

Členka prezídia za Nitriansky kraj

Andrea Jurošková

Člen prezídia za Banskobystrický kraj

Dušan Puliš

Člen prezídia za Prešovský kraj

Vladimír Pončák

Člen prezídia za Košický kraj

Peter Kolarčík

Kontakt

Bezručova 1012
Trenčín
911 01
SMS: +421 905 749 122
e-mail: prezidentkaaneps@gmail.com

QR kód

Video